Sei qui
Home > notizie > Žiga Zois: durante la prova orale presenta documento su Territorio libero di Trieste

Žiga Zois: durante la prova orale presenta documento su Territorio libero di Trieste

Marika Farinelli
Marika Farinelli
Marika Farinelli

Dal quotidiano “Primorski Dnevnik” leggiamo:

L’eccellente Marika Farinelli di Slivno continuerà i suoi studi presso la Facoltà di Economia di Trieste. Marika Farinelli, una fondatrice, si è diplomata quest’anno al Dipartimento di Management, Finanza e Marketing presso l’Istituto tecnico Žiga Zois. Questa scuola le ha dato molte soddisfazioni e conoscenze pratiche che può usare abilmente nella sua vita quotidiana. “Non dico nemmeno la mia scelta. Quando ho scelto una scuola superiore, mi è sembrato che lo Ziga Zois Institute potesse offrirmi le basi della vita. Prima o poi, tutti dobbiamo affrontare la dichiarazione dei redditi e le forme F24. Dobbiamo sapere quali sono, per soddisfarli correttamente “, dice la diplomata. Secondo lei, la direzione di Amministrazione, Finanza e Marketing è un buon trampolino di lancio per varie professioni, perché fornisce agli studenti una conoscenza adeguata e, soprattutto, concreta.
Marika, 19 anni, che si gode il canto corale e canta per dieci anni nella collezione di I. Gruden all’Assemblea nazionale, non ha sofferto molto dai preparativi per l’esame di stato fino ad aprile. Negli ultimi due mesi si è voltata le maniche e ha preso appunti per la ripetizione della sostanza. Tuttavia, dal momento che preferisce imparare nel gruppo come è sola, lei e i suoi compagni di classe hanno concordato una ripetizione di gruppo. Non ha preso di mira un centinaio di cento, anche se è stata lasciata a governare che probabilmente l’avrebbe raggiunta.
In particolare, ha preso a cuore la parte orale dell’esame: “Non volevo parlare per i professori nella parte orale; Prima di tutti loro, ho suonato per cinque anni in qualsiasi modo. Volevo parlare per me ed essere felice di quello che dico “, ci ha rivelato l’eccellente insegnante, che ha presentato l’esame alla commissione con un rapporto sul Territorio Libero di Trieste.
Ora, quando il percorso di istruzione superiore è per lei, Marika sta già pensando al suo futuro. Si iscrive alla Facoltà di Economia di Trieste perché vorrebbe migliorare l’economia di Trieste.


Na ustnem izpitu je predstavila referat o Svobodnem tržaškem ozemlju


Odličnjakinja Marika Farinelli iz Slivnega bo nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti v Trstu. Odličnjakinja Marika Farinelli je letos zaključila smer Uprava, finance in marketing na tehničnem zavodu Žiga Zois. Ta šola ji je dala veliko zadoščenja in praktičnega znanja, ki ga lahko spretno uporabi v vsakdanjem življenju. »Sploh se ne kesam svoje izbire. Ko sem izbirala višjo šolo, se mi je zdelo, da mi lahko zavod Žiga Zois nudi osnove za življenje. Prej ali slej se moramo namreč vsi soočiti z davčno prijavo in obrazci F24. Vedeti moramo, kaj so, zato da jih pravilno izpolnimo,« pravi maturantka. Po njenem mnenju je smer Uprava, finance in marketing dobra odskočna deska za razne poklice, ker dijake opremi s primernim, predvsem pa konkretnim znanjem.
19-letna Marika, ki uživa v zborovskem petju in že deset let poje v nabrežinskem zboru I. Gruden, se do aprila ni kaj dosti obremenjevala s pripravami na državni izpit. Zadnja dva meseca pa si je zavihala rokave in si uredila zapiske za ponavljanje snovi. Ker pa se raje uči v skupini kot sama, se je s sošolci zmenila za skupinsko ponavljanje. Na stotico ni ciljala, čeprav so ji ostali pravili, da jo bo verjetno dosegla.
Še posebej si je vzela k srcu ustni del izpita: »Na ustnem delu nisem hotela nastopati za profesorje; pred njimi sem tako ali tako nastopala vseh pet let. Želela sem nastopiti zase in biti zadovoljna s tem, kar povem,« nam je razkrila odličnjakinja, ki se je izpitni komisiji predstavila z referatom o Svobodnem tržaškem ozemlju.
Zdaj, ko je višješolska pot za njo, Marika že razmišlja o svoji prihodnosti. Vpisala se je na Ekonomsko fakulteto v Trstu, ker bi rada izboljšala ekonomijo Trsta.

Top